Menu

รับถ่ายภาพสินค้าและอื่นๆ

หน้าแรก / รับถ่ายภาพ

รับถ่ายภาพสินค้า

1,500 บาท ได้ 20 ภาพ
2,000 บาท ได้ 30 ภาพ

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ : ภาพฉากหลังพื้นขาว ,ฉากหลังดำ,ฉากหลังสีน้ำตาล หรือพื้นฉากหลังอื่นๆ ตามต้องการ
รีทัช ปรับโทน สีสันภาพให้สวยงามตามที่ลูกค้าต้องการทุกภาพ
ได้ไฟล์ jpg คุณภาพสูง
หากต้องการไฟล์ RAW ก็บอกกล่าวได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับถ่ายภาพอาหาร

1,500 บาท ได้ 20 ภาพ
2,000 บาท ได้ 30 ภาพ

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ : ภาพฉากหลังพื้นขาว ,ฉากหลังดำ,ฉากหลังสีน้ำตาล หรือพื้นฉากหลังอื่นๆ ตามต้องการ
รีทัช ปรับโทน สีสันภาพให้สวยงามตามที่ลูกค้าต้องการทุกภาพ
ได้ไฟล์ jpg คุณภาพสูง
หากต้องการไฟล์ RAW ก็บอกกล่าวได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับถ่ายภาพขนม เบเกอรี่ เครื่องดื่ม

1,500 บาท ได้ 20 ภาพ
2,000 บาท ได้ 30 ภาพ

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ : ภาพฉากหลังพื้นขาว ,ฉากหลังดำ,ฉากหลังสีน้ำตาล หรือพื้นฉากหลังอื่นๆ ตามต้องการ
รีทัช ปรับโทน สีสันภาพให้สวยงามตามที่ลูกค้าต้องการทุกภาพ
ได้ไฟล์ jpg คุณภาพสูง
หากต้องการไฟล์ RAW ก็บอกกล่าวได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม